NK Evi

Home office olarak tasarladığımız bu loft projemizde yaşam alanı ve çalışma alanının aynı mekan içerisinde çözümlerken, işe yoğunlaşmayı sağlamak adına kendilerine ait ayrı ve belirlenmiş alanlarının olmasını hedefledik. 
Müşterimizin beğenisine uygun olarak endüstriyel tarzda tasarladığımız alanı nötral renkler ile tamamladık.